Menu
Home Page

Happy St Dwynwen's Day

The children made these beautiful Welsh love spoons in Clwb Cymraeg to wish everyone a very happy St Dwynwen's Day!

 

Mae'r plant wedi gwneud llwyau cariad hyfryd Cymraeg yn Clwb Cymraeg i ddymuno pawb Dydd hapus Santes Dwynwen!

Top